Senin, 28 April 2014

MANYAIR (BACA SYAIR)  MANYAIR

       Manyair adalah kegiatan membaca syair dihadapan khalayak atau penonton. Berbeda dengan madihin dan lamut, manyair tidak menggunakan terbang atau gendang sebagai peramai.Tukang baca syair, membaca syair (Arab Melayu) dengan lagu yang dikuasainya. Bagi Tukang Syair yang buta huruf,yaitu tidak bisa membaca huruf Arab Melayu menggunakan hafalan sebagai andalannya. Tukang baca syair di Amuntai yang masih hidup adalah Suriansyah R  dan Husna
       Syair bukan sastra asli Banjar,yaitu berasal dari kesusastraan Arab.Syair masuk ke Indonesia dibawa oleh penyebar Islam.Jadi, usia syair di Indonesia sama dengan usia masuknya Islam ke Indonesia.
        Meskipun syair berasal dari kesusastraan Arab, rakyat Banjar sangat menyukainya. Syair dalam tata khidupan orang Banjar pernah mengalami zaman kejayaannya, yaitu pada zaman Sultan Adam.Syair-syair yang terkenal pada masa itu adalah Syair Ringgit dikarang oleh Haji Umi, syair Mayat dikarang oleh Haji Pangeran Musa, Syair Ganda Kasuma dan Brahma Syahdan dikarang oleh oleh Haji Gusti Ali, Syair Tajul Muluk dikarang oleh Kiai Mas Ahmad Dipura, Syair Saraba Ampat dikarang oleh Datu Sanggul , dan lain-lain .
         Syair-syair itulah yang dibaca Tukang Syair untuk mengisi acara selamatan,menjaga penganten,hajatan, nazar,dll.
Contoh :
Syair Sarba Ampat
Allah jadikan saraba ampat
Syariat Tarikat Hakikat Makrifat
Menjadi satu dalam khalwat
Rasa nyamannya tiada tasurat
Huruf Allah ampat banyaknya
Alif I’tibar dari pada zat-Nya
Lam awal dan akhir sifat dari asma
Ha isyarat dari af’al-Nya
Jibril – Mikail malaikat mulia
Isyarat sifat jalal dan jamal-Nya
Izrail – Israfil rupa pasangan-Nya
I’tibar sifat qahhar dan kamal-Nya
Jabar – ail asal katanya
Bahasa Suryani asal mulanya
Kabasaran Allah itu artinya
Jalalullah bahasa Arabnya
Nur Muhammad bamula nyata
Asal jadi alam semesta
Saumpama api lawan panasnya
Itulah Muhammad lawan Tuhannya
Api banyu tanah dan hawa
Itulah inya alam dunia
Manjadi awak barupa-rupa
Tulang sumsum daging dan darah
Manusia lahir ka alam insan
Di alam ajsam ampat bakawan
Si Tubaniyah dan Tambuniyah
Uriyah lawan si Camariyah
Rasa dan akal, daya dan nafsu
Di alam raga nyata basatu
Aku meliputi segala liku
Matan hujung rambut ka hujung kuku 
Tubuh dan hati, nyawa-rahasia
Satu zahir amat nyatanya
Tiga yang bathin pasti adanya
Alam sager itu sabutannya
Mani-manikani-madi dan madzi
Titis manitis jadi-manjadi
Si Anak Adam balaksa hati
Hanya nang tahu Allahu Rabbi
 Ka-ampat ampatnya kada tapisah
Datang dan bulik kapada Allah
Asalnya awak dari pada tanah
Asalpun tanah sudah disyarah
Dadalang Simpur bamain wayang
Wayang asalnya si kulit kijang
Agung dan sarun babun dikancang
Kaler bapasang di atas gadang
Wayang artinya si bayang-bayang
Antara kadap si lawan tarang
Samua majas harus dipandang
Simpur balalakun hanya saurang
 Samar, Bagung si Nalagaring 
Si Jambulita suara nyaring
Ampat isyarat amatlah penting
Siapa handak mancari haning   
               SYAIR MAYAT
Alkisah tersebut suatu madah
Tubuh lesu uratpun lamah
Mahabarakan nyawa tatkala pindah
Jangan lupa akan zikir Allah
Tiadalah kami babanyak kata
Kabar sudah banyak dipeta
Sakadar ma-ambil simpun cerita
Istimewa di kitab segala pendeta
Talalu banyak kabar ibarat
Pada manyatakan ikhwal kiamat
Bacalah kitab sabar akhirat
Qur’an dan Hadits punya riwayat
Barang siapa tahukan iman
Supaya sampai banama budiman
Basungguhlah mangikut firman
Dunia akhirat mandapat nyaman
Tatkala disual Munkar dan Nakir
I’tikatnya sah amalnya mahir
Manjawab kada lagi bafikir
Lidahnya fasih manyabut zikir
Tiadalah sudah dikata
Nang mati itu tunangan kita
Ulih sakalian siding pendeta
Wajib ingatkan dicita-cita
Barapa urang nang mulia-mulia
Sakaliannya itu tinggallah dia
Dari pada kakayaan harta dunia
Kada tabawa ka sana dia
Siksa kubur talalu sangat
Kada tasandang di badan umat
Barapa lagi azab kiamat
Handaklah lari masakan dapat

SYAIR GANDA KUSUMA
Kasuma ratu amas sakati
Tuan lali lawan larapati
Laksana Dewi Banawati
Kapada Kartakasuma nang sakti
Satalah sudah bagitu sakarang
Anam ikur garuda tarabang
Ganda Kasuma nyata andalang
Di atas udara talalu pandang
Amas mirah kasuma gunung
Taburi lawan kambang di galung
Jikapun kaka mati tagulung
Kapani lawan kain saputung

Kain di pinggang amas tampayan
Akan bakal kakanda tunangan
Itulah amas karjakan
Masuk ka dalam surga kayangan   

(dimuat dalam buku Sastra Lisan Banjar Hulu karya  Fahrurraji Asmuni,halaman 75-81 ,edisi Agustus 2012,Penakita Banjarbaru)Tidak ada komentar: