Selasa, 15 September 2009

KISDAP : ARAB TABUKAH

ARAB TABUKAH

Di nagri Arab ada saurang laki-laki gagah parkasa ba ngaran Hapuk Hancik. Sidin naini baisi napsu sik sing kuatan. Bila malihat bibinian pasti tabangun si Anang Kulalilnya.Hanyar malihat muhanya , apalagi talihat batisnya nang putih maginnya ai mangatiting sanjatanya. Nang bini aja kada tahan mahadapi. Tapaksa ulih nang bini disuruh lagi babini ka lain.Napa nang bini siang malam kada sing rantian ditumbuknya. Parnah haja saharian kada bamasak, napa nang laki minta nangitu tarus. Ngaran laki tapaksa-ai dilayani.
Nah, limbah dibiniakan, satumat haja sarak. Bini nang hanyar kada tahan manyandang. Tiap hari diunyai Si Arab. Tahambur galung.Ulih nang bini dicariakan bibinian nang bujang. Tarnyata kada tahan jua.Bini nang bujang naitu manangis-nangis minta sarak . Napa ampun bibinian naitu sampat wawah dan dijahit di rumah sakit. Pukuknya si Arab naitu rancak banar kawin sarak.
Karana bibinian di nagri Arab naitu kada nang tahannya manyandang gampuran si Hapuk Hancik. Balalu sidin tulak ka Amerika, Afrika, Eropa, Cina, sampai ka Malaysia. Tarnyata bibinian di nagri naitu kada nang tahannya mahadapi.Karana kaparkasaannya dalam hal kijuk-mangijuk ulih para parsatuan lahung dunia (Palania ) si Hapuk Hancik dianugarahi galar “ King Kijuk Terhebat di Dunia “
Dangan galar naitu sidin tarus-manarus handak mangalahan bibinian dalam hal bakijuk. Pukuk satiap nagara mana haja di datangi sidin.
Lalu sampai habar lawan Raja Kijuk bahawa di Hulu Sungai ,Kalimantan Salatan , ada saurang bibini nang bagalar Ratu Kimut. Bibini naini digalari Ratu Kimut lantaran harat mangapit. Banyak lalakian nang mangawini sidin tapaksa manyarak karana sanjatanya limpih, ada jua nang patah. Malahan babarapa urang nang busak-busak handak lamas. Napa kapala lalakian nang ada muhanya naitu dimasukkan ka dalam alat Ratu Kimut lirup-lirup masuk kada tasangkut.Dirandam satumat, napa kada kawa bahinak. Pukuknya lalakian nang suah babini lawan si Raja Kimut naitu jara Saumur hidup.
Raja Kijuk dari Arab nampaknya mandapat lawan nang saimbang. Lalu raja naitu mancari di mana Ratu Kimut badiam.Satalah batamuan langsung badatang,kamudian kawin pada hari nang ditantuakan.
Pada malam partama lapangan sudah disiapakan. Si Arab nang bagalar Raja Kijuk rasa kada tahan lagi maarit napsunya. Handak banar sudah bakukudaan lawan bibininya. Ujar nag bini kaina dahulu abahnya-ai.Kita bapapandiran dahulu.
“ Kanapa pian ka,jauh-jauh dari Arab sana mangawini ulun nang diam diunjut naini” ujar nang bini (ratu kimut) batakun.
“ Ka, mancari lawan tanding nang saimbang,” sahut nang laki (raja kijuk )
“ Malihat pang pakakas pian” ujar nang bini.
Lalu nang laki maungkai. Uma-uma ganalnya,kaya tampaha.Pantas bibinian takutanan.
“Ampunmu pang ding kaya apa ? “
Balalu nang bini maungkai. Malihat bandanya biasa haja kaya ampun bibinian nang lainnya, tatawa nang laki.
“ Bujur haja halus,tagal harat,” ujar nang bini.” Amun kaka handak bukti, ambilakan kuminting sapuluh biji di dapur.” Ujar nang bini.
Limbah diambilakan nang laki diunjuk lawan nang bini. Ulih nang bini kasapuluh kuminting naitu dimasukkan ka dalam pakakasnya.Babunyi rakup-rakup.Sakali kaluar kuminting tadi hancur jadi galapung. Malihat kajadian itu nang laki barsal dari Arab nang bagalar raja kijuk kada sing bunyian. Siim.
Ujar nang bini,cuba ambilakan nyiur babigi nang balum bakuyak di dapur. Limbah diambilakan, dimasukan nang bini ka dalam pakakasnya. Mancirup tinggalam, kada lawas nyiut tadi kaluar jadi santan. Malihat paristiwa naini si Arab nang bagalar raja kijuk naitu bukah, bulik kada sing padahan
2 komentar:

Anonim mengatakan...

umai lah pakakasnya ... tabukah nang ciut tu pang ... kadang nafsu yang terlalu besar membuat orang yang bersangkutan sangat penakut dan tidak bernyali.

Fahrurraji Asmuni/Raji Abkar mengatakan...

hahaaa...hanya cerita